Descriere proiect VIOGEN

Proiectul VioGen – RoJust” – acțiune strategică  în scopul implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului este implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Promotor al proiectului,  în parteneriat  cu: Asociația TRANSCENA,  Asociația ANAIS, Centrul FILIA și Asociația GRADO implementează, începând cu luna decembrie 2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de aproximativ 732 de mii de euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacitații autorităților române în ceea ce privește implementarea/executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a recomandărilor de țară emise de către Consiliului Europei în domeniul abuzului, violenței domestice  și violenței de gen.

Obiectivele specifice

Obiectivul specific 1 : Asigurarea unei mai bune implementări/ executări la nivel național a deciziilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg în domeniul abuzului, violenței domestice și violenței de gen;

Obiectivul specific 2: Asigurarea unei mai bune implementări a recomandărilor de țară formulate de alte instituții și grupuri de lucru ale Consiliului Europei, în domeniul abuzului, violenței domestice  și violenței de gen.

Obiectivul specific 3: Creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare cu privire la violenta de gen, prin realizarea unor campanii naționale în rândul specialiștilor din domeniul judiciar, a publicului larg și a tinerilor din categoria de vârstă 15-19 ani.

Context

Proiectul contribuie la reducerea disparităților dintre România și alte țări europene privind realizarea actul de justiție și alinierea la obligațiile asumate de către țara noastră prin ratificarea CEDO, Convenției de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote și CEDAW. Proiectul are în vedere hotărârile pronunțate de-a lungul timpului de către CEDO în domeniul abuzului, VD și VG în cauzele: E.M. contra României,  E.B.contra României, Buturugă contra României,D.M.D. contra României, Bălșan contra României. 

În cadrul raportului privind România se subliniază  necesitatea ca autoritățile române să intensifice eforturile de combatere a violenței de gen și promovare a „toleranței zero” față de VD, așa cum este prevăzut în Strategia națională, prin desfășurarea de programe de educare și sensibilizare în școli, prin campanii media și prin dezvoltarea în continuare a competențelor profesionale ale tuturor celor implicați în combaterea violenței de gen. Comisarul a solicitat autorităților să pună în aplicare în mod eficient legislația existentă și să demonstreze un angajament mai puternic în protejarea femeilor împotriva violenței, printre care îmbunătățirea accesului la justiție a victimelor, inclusiv prin consolidarea capacității profesioniștilor din domeniu.  Resurse în legătură cu hotărârile CEDO menționate găsiți pe pagina de Resurse a site-ului. 

Activități

A1 Crearea, dezvoltarea și promovarea la nivel regional/multi-regional/național a unor  mecanisme de protecție a drepturilor persoanelor vulnerabile și a unor măsuri pentru combaterea discriminării și/sau pentru promovarea drepturilor omului, pilotate la nivel național, cu accent pe victime ale discriminării pe criteriul de sex și ale violenței domestice sau violenței de gen;

A2   Inițierea și promovarea unui program de instruire/formare profesională inițială și continuă a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor în ceea ce privește implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către România (CEDO, CEDAW, Convenția de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote) și evitarea viciilor de procedură care au determinat pronunțarea de către CEDO a unor Hotărâri prin care România a fost condamnată la plata unor sume cu titlu de despăgubire;

A3 Realizarea unei campanii naționale de informare și conștientizare a opiniei publice și a profesioniștilor din domeniul judiciar și din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen cu privire la respectarea drepturilor victimelor, evitarea revictimizării și nediscriminare;

A4 Realizarea unei platforme online ca punct resursă de informare a opiniei publice, cu segment dedicat profesioniștilor din domeniu: judecători, procurori, avocați, polițiști și componentă dedicată  sesizării unor abuzuri din sistemul judiciar (poliție, parchete, instanțe de judecată) și asigurării consilierii/îndrumării persoanelor vulnerabile) cu privire la  apărarea drepturilor lor și modalitățile de sesizare ale autorităților competente

A5 Organizarea unei Caravane juridice virtuale VioGen RoJust,  la nivel național, în scopul creșterii capacității instituțiilor naționale de a transpune în practică recomandările rezultate din  hotărârile CEDO și alte recomandări de țară specifice;  

A6 Realizarea unor activități de advocacy care să permită crearea unor mecanisme eficiente de comunicare între diferiți actori instituționali cu responsabilități în procesul de implementare a deciziilor și recomandărilor de țară pe tema  abuzului, violenței domestice  și violenței de gen;

A7 Elaborarea unui Studiu privind jurisprudența CEDO relevantă pentru profesioniștii din domeniul judiciar și exemplele de bună practică