Studiu

Studiu

Prezentul studiu rezumă standardele stabilite de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor
Omului (CEDO) în cauzele privind violența domestică și violența sexuală precum și cerințele
Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei referitoare la punerea în executare a
hotărârilor CEDO, identifică drepturile și garanțiile recunoscute victimelor și analizează felul
în care acestea se regăsesc în legislația națională și/sau în jurisprudența națională studiată.

Ce este violența domestică?

Ce este violența domestică?

"Ce este violența domestică?" este prezentarea pentru sesiunea 1 din programul de instruire/formare pentru polițiștii din Direcția de Ordine Publică - IGPR desfășurat în cadrul proiectului "VioGen RoJust" derulat de către Asociația GRADO în parteneriat cu ANES- Promotor de proiect, Centrul Filia, Asociația Transcena și Asociația Anais.

Comunicarea cu victima

Comunicarea cu victima

"Comunicarea cu victima" este prezentarea pentru sesiunea 3 din programul de instruire/formare pentru polițiștii din Direcția de Ordine Publică - IGPR desfășurat în cadrul proiectului "VioGen RoJust" derulat de către Asociația GRADO în parteneriat cu ANES- Promotor de proiect, Centrul Filia, Asociația Transcena și Asociația Anais.

Noțiunea de  membru de familie

Noțiunea de membru de familie

"Noțiunea de membru de familie" este prezentarea pentru sesiunea 5 din programul de instruire/formare pentru polițiștii din Direcția de Ordine Publică - IGPR desfășurat în cadrul proiectului "VioGen RoJust" derulat de către Asociația GRADO în parteneriat cu ANES- Promotor de proiect, Centrul Filia, Asociația Transcena și Asociația Anais.

Violența domestică și ordinul provizoriu de protecție

Violența domestică și ordinul provizoriu de protecție

"Violența domestică și ordinul provizoriu de protecție" este prezentarea pentru sesiunea 4 din programul de instruire/formare pentru polițiștii din Direcția de Ordine Publică - IGPR desfășurat în cadrul proiectului "VioGen RoJust" derulat de către Asociația GRADO în parteneriat cu ANES- Promotor de proiect, Centrul Filia, Asociația Transcena și Asociația Anais.

Standardele CEDO în cauzele de violență domestică și violență sexuală

Standardele CEDO în cauzele de violență domestică și violență sexuală

"Standardele CEDO în cauzele de violență domestică și violență sexuală" este suportul de curs pentru sesiunea 2 din programul de instruire/formare pentru polițiștii din Direcția de Ordine Publică - IGPR desfășurat în cadrul proiectului "VioGen RoJust" derulat de către Asociația GRADO în parteneriat cu ANES- Promotor de proiect, Centrul Filia, Asociația Transcena și Asociația Anais.

Considerații asupra reglementărilor privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați

Considerații asupra reglementărilor privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați

"Considerații asupra reglementărilor privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați" este prezentarea pentru sesiunea 6 din programul de instruire/formare pentru polițiștii din Direcția de Ordine Publică - IGPR desfășurat în cadrul proiectului "VioGen RoJust" derulat de către Asociația GRADO în parteneriat cu ANES- Promotor de proiect, Centrul Filia, Asociația Transcena și Asociația Anais.