Ramâi liber! – Reintegrarea sociala a persoanelor private de libertate

Obiectiv general: Dezvoltarea unui program de reintegrare sociala a detinutilor.

Proiectul doreste sa contribuie la dezvoltarea unui sistem de servicii care contribuie la sporirea sanselor de reintegrare sociala a detinutilor, reducerea numarului de recidive si creștere sigurantei comunitatii. Proiectul este construit pronind de la „Strategia nationala de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2015 – 2019” aprobata prin Hotarirea de Guvern din 27 mai 2015.

Obiective specifice
– Participarea detinutilor la programe de reintegrare sociala.
– Dezvoltarea unei retele de institutii într-un numar de comunitati care sa se implice activ în asistarea post-detentie;
– Dezvoltarea serviciilor pentru detinuti în timpul detentiei si post detentie de catre ONG-uri;

Activitatea 1. Furnizarea de formare
Formare generala si transferul programelor acreditate efectuate de GRADO si ANP pentru personalul nou angajat, incluzind si personalul din închisori, care se vor aplica programele;
Schimbul de expertiza din Elvetia si adaptarea la contextul din Rominia
Vizite de studiu în Elvetia

Activitatea 2 Furnizarea de programe pentru aptitudini pro-sociale ale infractorilor
2.1 Furnizarea de programe noi în 3 unitati penitenciare

Activitatea 3 Dezvoltarea unei retele de institutii în comunitate
Identificarea acelor institutii publice care sunt deschise cooperarii cu ONG-urile de reintegrare sociala a detinutilor.
Dezvoltarea de servicii sau resurse în comunitatile selectate
Implicarea angajatorilor
Elaborarea planurilor de reintegrare
Punerea în aplicare a planurilor de reintegrare

Activitatea 4. Continuarea asistentei post liberare
Activitatea 5. Managementul de proiect

Rezultate planificate
Numarul de persoane care vor beneficia de pe urma proiectului:
– 300 de detinuti;
– 700 persoane, membri ai familiilor detinutilor;
– 12 persoane, personalul din penitenciarele unde se vor desfasura noi activitati de reintegrare cu detinutii;
– Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de a oferi programe de reducere a riscurilor de recidiva a infractorilor;
– Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de a pregati un plan de reintegrare sociala dupa eliberarea din închisoare;
– Dezvoltarea unei retele de institutii publice si private din comunitatile selectate care sunt pregatite pentru a asista fosti infractori;
arie tematica
– Dezvoltarea deprinderilor de viata pro-sociale pentru detinuti;

Perioada proiectului: Februarie 2017 – Ianuarie 2019.

Proiect finantat de Loteria Cantonului Zurich