Propuneri de modificare la textul Strategia Nationala pentru Prevenirea si Combaterea Violentei in Familie – proiect 2012

Asociatiile Transcena si GRADO au transmis Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Departamentul Protectia Copilului in data de 01.10.2012, propuneri de modificare la textul Strategia Nationala pentru Prevenirea si Combaterea Violentei in Familie – proiect 2012.

Fata de textul din Anexele 1 si 2 la proiectul de Hotarire de Guvern, facem urmatoarele propuneri de modificare:

  • Eliminarea punctului 1.2.4 din planul de actiune. Justificare: Tematica referitoarea la violenta in familie, care poate face parte din educatia „premaritala”, este acoperita de punctul 1.2.3. Este contraindicat ca prezenta strategie sa se ocupe de toate temele care se subscriu educatiei ”premaritale”.
  • Inlocuirea sintagmei „violenta in familie si violenta asupra copilului” de la punctele 2.4.1 si 2.4.2 cu sintagma „violenta asupra femeii si violenta asupra copilului in familie” . Justificare: Prima formulare are un caracter discriminatoriu si este in contradictie cu declaratiile referitoare la violenta asupra femeii ca fenomen grav facute in  Anexa 1 la propunerea de HG.
  • Modificarea punctului 2.5.2 astfel: „Organizarea periodica de cursuri de pregatire profesionala pentru specialisti in primul rand pentru interventia in cazurile de violenta asupra femeii, de asemenea de cursuri de pregatire multidisciplinara pentru promovarea bunelor practici nationale si internationale in domeniul violentei in familie.”Justificare: in Metodologia-cadru privind prevenirea si interventia multidisciplinara si in retea … (HG 49 din 19 ianuarie 2011) nu  se operationalizeza clar interventia specifica adresata femeii victima a violentei domestice, aceasta se intrepatrunde cu intervetie centrata pe copilul victima. Pentru a putea rectifica acest neajuns este nevoie sa se faca distinctii clare terminologice intre violenta asupra femeii, violenta asupra copilului si violenta in familie.
  • Punctul 2.5.4 devine punctul 2.6. Punctul 2.6 sa fie reformulat astfel: „Cooperarea cu organizatiile non-guvernamentale prin initierea si implementarea de proiecte comune in vederea eficientizarii protectiei victimelor violentei in familie.Justificare: Cooperarea cu organizatiile non-guvernamentale nu se refera doar la perfectionarea profesionala, ci la intregul ansamblu de masuri pentru protectia victimelor violentei in familie la care se refera punctul 2.
  • La punctul 3 adaugarea urmatoarelor subpuncte: 3.2 „Realizarea unui protocol de colaborare intre Subcomitetul permanent pentru violenta in familie si un numar de trei organizatii non-guvernamentale in vederea consultarii reciproce permanente.”;3.3 „Realizarea paginii Subcomitetului permanent pentru violenta in familie pe site-ul MMFPS.