Prezentarea studiulului privitor la costurile violentei in familie

În data de 9 decembrie a avut loc prezentarea Studiulului cât costă o victimă a violenţei în familie? Obiectivul studiului constă în analiza costurilor serviciilor publice şi private pentru victimele violenţei în familie şi pentru agresorii acestora, în vederea construirii unor argumente de natură economic în favoarea prevenirii fenomenului.

Datele au fost culese de la: Consiliile judetene, DGASPC-uri, Consilii Locale ale municiipiilor reşedinţă de judeţ, Primariile municiipiilor reşedinţă de judeţ