Monitorizarea respectarii drepturilor omului in aplicarea prevederilor Legii nr. 275/2006 in sistemul penitenciar

Obiectiv general: Intarirea rolului de adocacy pe care organizatiile neguvernamentale il joaca in sustinerea statului de drept si a protejarii drepturilor omului.

Obiectiv specific: Monitorizarea implementarii dispozitiilor cuprinse in capitolul 2, titlul IV din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si a dispozitiilor capitolului 7 din Regulamentul de aplicare a Legii nr 275/2006 aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1897/ din 21 decembrie 2006.

Grup tinta:

 • 31.108 de persoane aflate custodia sistemului penitenciar
 • 39 de judecatori delegati pentru executarea pedepselor la nivelul intregii tari
 • 12.343 angajati ai ANP

Rezultate:

 • 13 rapoarte ale vizitelor facute in unitatile penitenciare au fost facute publice;
 • 13 vizite in 13 unitati penitenciare;
 • 10 rapoarte de monitorizare realizate in urma vizitelor in penitenciare;
 • Un studiu referitor la modul de aplicare a prevederilor Legii 275/206;
 • Acces neingradit al reprezentantilor societatii civile in penitenciar si la informatiile necesare pentru desfasurarea activitatii de monitorizare;
 • Discutii in regim de confidentialitate cu persoanele condamnate sau arestatii preventivi, condamnatii in prima instanta si angajatii sistemului penitenciar;
 • Persoanele private de libertate sau familiile lor au avut posibilitatea de a solicita informatii necesare legate de Legea 275/2006;
 • Judecatorii delegati au primit informatii despre programele de interventie si de ce este nevoie ca acestea sa fie standardizate;
 • Au fost facute propuneri de modificare a legislatiei (Legea 275/2006 si Regulamentul de aplicare);
 • A fost informata opinia publica despre modul in care este aplicata Lege 275/2006.

Perioada derularii proiectului: 18.12.2007 – 18.10.2008

Finantator: Phare – Democratie, Drepturile Omului, Statul de Drept si Independenta Justitiei