Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Promotor al proiectului, în parteneriat cu: Asociația TRANSCENA, Asociația ANAIS, Centrul FILIA și Asociația GRADO, au plăcerea de a vă invita la lansarea proiectului „VioGen – RoJust”.
Lansarea proiectului va avea loc la data de 23 februrie 2022, între orele 15:00-17:00, în format online pe platforma Webex. Platforma Webex va fi deschisă tuturor, neexistând o cameră de așteptare în platformă. Link-ul de conectare pe platforma Webex: APASA AICI
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de aproximativ 732 de mii de euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și reprezintă o acțiune strategică în scopul implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului.
Obiectivul proiectului vizează consolidarea capacității autorităților române în vederea asigurării implementării adecvate a cadrului legislativ privind protecția și nediscriminarea victimelor, dar și îmbunătățirea cadrului de cooperare instituțională și coordonare a intervenției integrate privind violența domestică și violența de gen, inclusiv prin acțiuni de informare și conștientizare a opiniei publice și a profesioniștilor. Pentru realizarea acestor activități se va avea în vedere încheierea unor protocoale de colaborare în scopul abordării pluridisciplinare a problematicii violenței domestice și a violenței de gen.

Persoana de contact:

dna. Crina Codrescu, consilier/coordonator activități,

e-mail: crina.codrescu@anes.gov.ro