Grup de lucru pentru elaborarea unui instrument de evaluare a parcursului detinutului in mediul carceral si a riscurilor criminogene in vederea stabilirii/schimbarii regimului de executare

In cadrul proiectului “Contributie la implemantarea legislatiei penale in Romania” a avut loc in data de 1 octombrie 2013 prima intilnire a grupului de lucru constitutit prin Ordin al Directorului General al Administratiei Nationale a Peniteniciarelor (A.N.P.) si care este format din reprezentanti ai ANP, ai partenerilor din proiect – Ministerul de Justitie, Asociatia Tranascena, GRADO si experti. La lucrarile grupului a participat si un judecator delegat.