În data de 25 mai începe cursul de instruire/formare desfășurat în cadrul Activității 2 “Inițierea și promovarea unui program de instruire/formare profesională inițială și continuă a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor în ceea ce privește implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către  România (CEDO, CEDAW, Convenția de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote) și evitarea viciilor de procedură care au determinat pronunțarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a unor Hotărâri prin care România a fost condamnată la plata unor sume cu titlu de despăgubire” din proiectul VioGen RoJust.
La cursul ce se desfășoară în zilele de 25 și 26 mai vor participa 20 de polițiști ce lucrează în cadrul Inspectoratului Județean Alba.
În cadrul proiectului conform protocolului semnat de A.N.E. S și IGPR se vor derula 44 de sesiuni de informare/formare în perioada mai 2022 – septembrie 2023.