Curs de perfectionare in competente antreprenoriale

GRADO va desfasura un curs de perfectionare competente antreprenoriale, acreditat CNFPA, la care vor participa 18 persoane. Cursul este organizat in cadrul proiectului  “Participarea grupurilor vulnerabile in economia sociala” ID 2151 Contract POSDRU/14/6.1/S/9 finantat in cadrul Axei prioritare 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale. Cursul se va desfasuara  in perioada 15 – 19.12.2011 la Hotel Riviera din Sinaia.