Cooptare de membri noi în Rețeaua VIF

Dacă vă numărați printre ONG-urile care desfășoară activități în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor vă invităm să aderați la Rețeaua VIF!
Există câteva condiții pe care trebuie să le îndepliniți pentru aderarea la Rețea, cum ar fi să nu susțineți sau să fi fost implicate în activități extremiste ce limitează drepturile femeilor, să susțineți libertatea de alegere privind drepturile reproductive și a celor maritale și să încercați să combateți fenomenul violenței împotriva femeilor, fie prin furnizarea de servicii, fie prin activități de advocacy sau modificare a cadrului legislativ.
Trimiteți aplicația pe adresa apanaitov@cpe.ro până la data de 21.09.2015.
Criteriile de acceptare a noilor membri sunt:
 Să aibă specificat în statut sau, după caz, în strategia organizației sau alte documente oficiale, valori ce țin de drepturile omului, nediscriminare, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați.
 Să nu fie afiliate politic și să aibă raporturi cu adminsitrația publică ce se bazează pe principiile autonomiei, responsabilității și legalității
 Să nu fi fost implicate în activități inițiate sau derulate de organizații extremiste și care aduc atingere drepturilor femeilor, grupurilor vulnerabile sau altor grupuri etnice
 Să dovedească interes și experiență în domeniul combaterii violenței asupra femeilor sau alte teme asociate egalității de șanse între femei și bărbați, prin acțiuni sau programe implementate.
Documentele necesare înscrierii sunt:
 copie după statutul asociației/fundației care să includă ultimele modificări,
 declarație de neafiliere politică și neimplicare în acțiuni extremiste
 formular de aplicație care să reflecte proiectele sau inițiativele care arată interesul pentru prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor.