pic-site-formareGrupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului – GRADO, in parteneriat cu SC Ana International SRL si SC Domus Management Invest SRL implementeaza in perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul „Calificare profesionala pentru dezvoltarea comunitatilor locale”.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor  Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2: “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de  interventie: 2.3 “ Acces si participare la formare profesionala continua”.

Obiectivul general al proiectului

Formarea capitalului uman necesar pentru dezvoltarea comunitatilor locale prin asigurarea accesului la FPC pentru 700 de  angajati necalificati sau cu nivel scazut de calificare, in 6 comunitati in care, ca urmare a recesiunii economice, cererea  pentru acoperirea unor nevoi de siguranta si protectie ale membrilor comunitatii este crescuta. Proiectul propune o abordare  integrata, care vizeaza domenii afectate de recesiunea economica, domenii care influenteaza direct bunastarea comunitatilor  locale: educatia, sanatatea-ingrijirea, siguranta comunitatii, conditiile de locuire, nivelul veniturilor realizate prin  munca de membrii comunitatii.

Abordarea integrata a acestor domenii contribuie la cresterea eficientei interventiei si a  sustenabilitatii rezultatelor prin faptul ca o crestere a nivelului calificarii in domenii legate direct de nevoile  comunitatii creste sansele pentru persoanele formate de a se angaja intr-o munca decenta. La randul sau, integrarea intr-o  activitate de munca (ce se desfasoara in conditii decente, este productiva, recunoscuta ca utila si apreciata in comunitate,  oferind perspective bune de dezvoltare profesionala si integrare sociala), contribuie la cresterea nivelului veniturilor  membrilor comunitatii, dar si a satisfactiei acestora relativ la nivelul perceput al bunastarii.

Obiectivele specifice ale proiectului

   • Facilitarea accesului angajatilor la programe de formare profesionala continua (FPC) prin activitati de informare si consultare a angajatilor si angajatorilor (care ii sprijina pe cei 700 de membri ai grupului tinta in alegerea si accesarea unui program de FPC).
   • Cresterea nivelului si diversificarea calificarii angajatilor necalificati sau cu nivel scazut de calificare prin
    programele de FPC la care participa 700 de persoane, programe care le ofera acestora o dezvoltare a competentelor profesionale utile in mentinerea pe piata muncii si pentru integrarea intr-o munca decenta, utila, apreciata si corect remunerata.

Prin intermediul unei campanii de informare derulata in toate cele 6 locatii vizate, precum si prin consultarea angajatilor  si angajatorilor privind beneficiile formarii profesionale continue, vizam recrutarea participantilor la cursurile gratuite  care urmeaza a se derula prin intermediul proiectului:

   • ingrijitoare batrani la domiciliu – cod COR 532201, nivel 1 de calificare, 112 persoane
   • ingrijitoare bolnavi la domiciliu – cod COR 532202, nivel 2 de calificare, 112 persoane
   • baby sitter – cod COR 531103, nivel 1 de calificare, 112 persoane
   • ingrijitoare copii – cod COR 531101, nivel 1 de calificare, 112 persoane
   • agent de securitate – cod COR 541401, nivel 1 de calificare, 112 persoane
   • confectioner geam termoizolator – cod COR 712408, nivel 2 de calificare, 140 persoane

Incurajam implicarea angajatorilor in organizarea, elaborarea si desfasuratea activitatilor de informare a angajatilor,  precum si a certificarii competentelor dobandite in contexte non-formale si a programelor de FPC. Astfel, prin intermediul  acordurilor de parteneriat intre managementul proiectului si angajatori, va fi facilitat accesul angajatilor la procesul de  certificare a competentelor dobandite in contexte non-formale si la programele de FPC.

Certificatele de absolvire sunt eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vrastnice si de
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Toate programele de formare sunt acreditate de ANC – Autoritatea Nationala Calificari.

Fiecare participant (care reuseste finalizeze cursurile noastre) va primi o subventie.

ATENTIE ! Subventiile  acordate angajatilor sunt conditionate de certificarea calificarii.

Informatii despre activitatile din cadrul proiectului