Analiza varsta consimtamant, drept comparat Europa

Analiza legislației comparate cu privire la infracțiunile sexuale arată că:

➢ statele europene au început să își modifice legislația în materie pentru a o pune în acord cu cerințele Convenției de la Istanbul și realitățile actuale;
➢ modificările legislative recente cu privire la viol tind să nu mai includă în definirea acestei
infracțiuni circumstanțele, acțiunile, comportamentele care determină încadrarea în viol, ci să
includă ”lipsa consimțământului” ca element constitutiv al infracțiunii (cerință și a Convenției de
la Istanbul2, precum și propunere în Directiva UE privind violența împotriva femeilor și violența domestică.